İlgili Mevzuat


Kanunlar
421 Yükseköğretim Kanunu Eki indir
Yönetmelikler
421 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği Eki indir
Yönergeler
421 KGTÜ Kalite Güvencesi Yönergesi Eki indir